Hur arbetar dina leverantörer med att minska sitt CO2-avtryck?

Under de senaste åren har fler och fler företag insett sitt sociala ansvar och att de måste arbeta för hållbarhet, inte minst genom att minimera sina negativa effekter på vår miljö. Men hur görs arbetet egentligen – bakom de glättade broschyrerna och väldesignade websidorna? Hur tänker du som kund och köpare?

En av vägarna till att göra er verksamhet mer hållbar är att ställa rätt krav på era leverantörer. Du kan alltid välja leverantör efter de kvalitets-, pris- och hållbarhetskrav som din organisation har formulerat. Att som kund välja de leverantörer som aktivt arbetar med att minska sin miljöpåverkan bidrar till att du kan minska ditt företags klimatavtryck. Hur arbetar dina leverantörer med:

Produktdesign
• Minskar produkten miljöpåverkan genom sin funktion, jämfört med alternativa produkter? Miljömässiga hänsyn behöver tas i alla delar av produktens livscykel, från utveckling till skrotning.
• Val av material och hur mycket som åtgår till produkten måste tas i beaktande.
• Vilken livslängd har produkten – här kan du som kund ställa viktiga frågor.
• Produktens funktion kräver i många fall energi, i form av direkt el, tryckluft eller hydraulik. En bra produktdesign minimerar dess energiförbrukning.

Tillverkning
• En hållbar leverantör skall kunna redovisa sitt arbete med energiförbrukning, koldioxidutsläpp och vattenförbrukning, samt hur de hanterar kemikalier och sitt avfall.
• Att de följer gällande bestämmelser är ett skallkrav som skall kunna redovisas. Certifieringar kan vara ett redovisande komplement och arbetsredskap i deras arbete.
• Precis som ni ställer krav på era leverantörer, måste de i sin tur ställa desamma på sina underleverantörer. Kontrollera hur de uppfyller detta.

Användning
• Leverantören kan påverka sina produkters miljöpåverkan genom att hjälpa sina kunder att välja, installera och använda dem på bästa sätt.
• En duktig leverantör har mycket kunskap inom sitt fackområde. Dra nytta av detta som kund och fråga dem hur de kan hjälpa er att optimera er utrustning och er produktion för att minska ditt företags klimatavtryck.

Vill du veta mer om SMC:s initiativ för minskade koldioxidutsläpp?

Läs mer om smc:s arbete för minskning av koldioxid

SMC hjälper dig till en mer hållbar arbetsplats. Kontakta oss!